SonicFAQ

بازی سونیک سگا SEGA Sonic Games

همانطور که میدانید سریال سونیک ایکس بیش از 70 قسمت است و هر قسمت بخشی از داستان سونیک را پیش میبرد. بعضی از قسمتها به صورت بهم پیوسته هستند و یک ماجرای معروف در بازی های سونیک را بصورت کارتون و انیمیشن سونیک ایکس نمایش می دهد.
بازی سونیک ادونچر که در سال 1999 برای کنسول دریمکست تولید شد نیز در سریال سونیک ایکس 6 قسمت 27 تا 32 را به خود اختصاص داده است که کل ماجرای سونیک ادونچر از آشنایی سونیک با Chaos تا شکستFinal  Chaos را روایت میکند.
در این بخش من هر کدام از قسمت های سونیک ایکس که مربوط به ماجرای سونیک ادونچر میباشد، به دو فایل حدودا 30 مگابایتی تقسیم کرده ام. هر کدام از قسمت ها را که بصورت کامل دانلود کردید، پس از بازکردن از حالت فشرده می توانید ببینید.

دانلود بخش اول سریال سونیک ایکس قسمت 27

دانلود بخش دوم سریال سونیک ایکس قسمت 27

دانلود بخش اول سریال سونیک ایکس قسمت 28

دانلود بخش دوم سریال سونیک ایکس قسمت 28

دانلود بخش اول سریال سونیک ایکس قسمت 29

دانلود بخش دوم سریال سونیک ایکس قسمت 29

دانلود بخش اول سریال سونیک ایکس قسمت 30

دانلود بخش دوم سریال سونیک ایکس قسمت 30

دانلود بخش اول سریال سونیک ایکس قسمت 31

دانلود بخش دوم سریال سونیک ایکس قسمت 31

دانلود بخش اول سریال سونیک ایکس قسمت 32

دانلود بخش دوم سریال سونیک ایکس قسمت 32